KONTAKT

Infolinia

68 422 84 24

Pn - Pt 8:00 - 18:00

Sob 10:00 - 14:00

E-mail

sklep@domator24.com

reklamacje@domator24.com

Adres

ul. Dekoracyjna 8
65-155 Zielona Góra

RODO 2018 – przepisy, zmiany, wytyczne

RODO 2018 – przepisy, zmiany, wytyczne

Co to jest RODO? Na czym polegają zmiany prawne? Kogo obejmą nowe obowiązki? Jak przygotować się do wdrożenia nowych procedur? Od kiedy zaczynają obowiązywać nowe zasady? Temat ochrony danych osobowych w kontekście nadchodzącej rewolucji budzi wiele pytań i wątpliwości. W naszym artykule prezentujemy kluczowe informacje na ten temat. Warto się z nimi zapoznać – w końcu chodzi o bezpieczeństwo danych nas wszystkich. Co więcej brak stosowania przepisów może kosztować nawet 20 milionów Euro.

Co to jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Nowe rozporządzenie w tym zakresie zostało przyjęte przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku. Uaktualnione wytyczne dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przepływem.

Celem przepisów RODO 2018 jest uzyskanie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie w tym względzie przepisów na terytorium całej Unii Europejskiej.

Od kiedy obowiązuje RODO 2018?

Rodo 2018, czyli nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 roku na terytorium całej Unii Europejskiej.

Kogo obejmuje RODO 2018?

 • Regulacje prawne RODO 2018 obejmują wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz poszerzają zakres stosowania przepisów RODO na przedsiębiorców z krajów unijnych działających poza granicami Unii Europejskiej.
 • RODO 2018 dotyczy instytucji publicznych, korporacji, firmy z sektora MŚP oraz przedsiębiorstw jednoosobowych. Krótko mówiąc, nowe przepisy i obowiązki obejmują w równym stopniu międzynarodowych gigantów oraz freelancerów.

Jakie kary grożą za brak stosowania przepisów RODO 2018?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przewiduje bardzo wysokie kary za łamanie lub brak stosowania przepisów RODO 2018. Unijne przepisy mówią o karach rzędu 10 milionów, które w szczególnych przypadkach mogą wzrosnąć do 20 milionów Euro lub 4% rocznego obrotu firmy.

RODO 2018 – co się zmienia?

RODO 2018 wprowadza szereg ważnych zmian dotyczących ochrony danych osobowych.

Jedną z najważniejszych jest zakaz udostępniania danych innemu podmiotowi, bez odpowiedniej podstawy prawnej. W praktyce oznacza to, że handel bazami danych może stać się bardzo niebezpieczny zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Krótko mówiąc, jeśli osoby fizyczne nie wyrażą zgody na przekazanie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych w konkretnych celach, to podmiotom, które handlują danymi, grożą wysokie kary.

Od 25 maja używane dotąd sformułowanie „dane wrażliwe” zastąpi wyrażenie „dane szczególnie chronione”.

Do tej kategorii danych, należą:

 • imię i nazwisko;
 • imienny adres e-mail;
 • nr PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • dane biometryczne.

RODO 2018 – nowe obowiązki

Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian oraz nowych obowiązków, które dotyczą wszystkich instytucji oraz przedsiębiorstw przechowujących i/lub przetwarzających dane osobowe.

10 kluczowych obowiązków RODO 2018.

1. Zapewnienie danym szczególnie chronionym (w formie dokumentacji elektronicznej i papierowej) maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, w tym:

 • weryfikacji każdego procesu, w którym pojawiają się dane osobowe oraz ustalenia podstawy ich przetwarzania;
 • wdrożenia zasady Privacy by Default, czyli wcielenie takich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwolą nam domyślne przetwarzanie tylko tych danych, które są niezbędne do określonego procesu.

2. Stworzenie wewnętrznej polityki ochrony danych szczególnie chronionych, w tym, m.in.

 • opisu procedur przetwarzania danych osobowych;
 • opisu procedur przechowywania danych osobowych;
 • opisu – specyfikacji systemów ochrony danych;
 • opracowania klauzul informacyjnych dla osób, których dane są pozyskiwane.
 • Przedsiębiorstwa będą musiały również zweryfikować i ustalić maksymalny czas na przechowywanie poszczególnych rodzajów danych osobowych, ponieważ wg wytycznych RODO 2018 nie mogą one pozostawać w posiadaniu firmy dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji konkretnego celu.

3. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD).

4. Tworzenie umów z klauzulą zabezpieczającą dane szczególnie chronione w sytuacji ich przekazania osobom trzecim (w tym firmom, kontrahentom i instytucjom).

5. Pozyskiwanie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym:

 • uzyskanie zgody na wykorzystanie danych w kontekście konkretnego procesu biznesowego;
 • przekazywanie klientom szczegółowych informacji o przetworzeniu ich danych osobowych;
 • umożliwienie wglądu w historię zmiany danych, informowanie o celu zbierania danych.

Jednocześnie należy pamiętać, że:

 • dane osobowe mogą być pozyskiwane tylko w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Oznacza to, że nie można ich dalej przetwarzać w sposób, który byłby niezgodny z tymi celami;
 • należy udokumentować udzielenie zgody (czyli przechowywać informacje o tym, kto wyraził zgodę, kiedy to zrobił, w jakim zakresie oraz jakie informacje zostały mu przekazane przy okazji odbierania zgody).

6. Prawo do „bycia zapomnianym”, czyli bezwzględnego usunięcia danych osobowych na wyraźne życzenie osoby fizycznej lub prawnej.

Wraz z wdrożeniem RODO zostanie również rozszerzone prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym prawo do zakazania marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem danych osobowych.

7. Rozszerzenie definicji pojęcia danych osobowych, tak aby uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji, takich jak dane genetyczne, czy biomedyczne.

8. Poszerzenie zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza granicami Unii Europejskiej.

9. Zgłaszanie naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych w ciągu 72 godzin od incydentu naruszającego bezpieczeństwo danych osobowych.

10. Prawo dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.

Przechowywanie dokumentacji papierowej – RODO 2018

RODO 2018 nie precyzuje zasad dot. przechowywania dokumentacji papierowej. Nie mniej przepisy mówią o maksymalnym zabezpieczeniu dokumentów oraz ich segregacji pod względem kategorii. W tym kontekście najlepiej w małych i dużych firmach sprawdzają się metalowe szafy na zamek.

Szafa metalowa model "Jan".

Jedną z najlepszych ofert zapewnia polski producent metalowych szaf biurowych na dokumenty firma Jan Nowak. Szafy na zamek polskiego producenta wyróżnia wysoka jakość, funkcjonalne wnętrze oraz rozsądna cena. Co najważniejsze, szafy spełniają wymagania obowiązujących dotąd przepisów RODO.

Obejrzyj szafy