KONTAKT

Infolinia

68 422 84 24

Pn - Pt 8:00 - 18:00

Sob 10:00 - 14:00

E-mail

sklep@domator24.com

reklamacje@domator24.com

Adres

ul. Dekoracyjna 8
65-155 Zielona Góra

RODO 2018 w szkołach – ochrona danych osobowych w oświacie

Rodo 2018 w szkołach – ochrona danych osobowych w oświacie

25 maja 2018 zaczynają obowiązywać nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych szkołach podstawowych, średnich oraz uczelniach wyższych. Regulacje wynikające z unijnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obejmą wszystkie publiczne i prywatne placówki edukacyjne, w tym także przedszkola i żłobki. Tematu nie warto bagatelizować, ponieważ nie wywiązanie się z obowiązków określonych przepisami może skutkować astronomicznymi karami w wysokości 20 milionów Euro.

RODO – NOWE PRZEPISY W SZKOŁACH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadza zaktualizowane Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Nowe przepisy RODO w szkołach wchodzą w życie już 25 maja 2018 roku. Na wstępie trzeba podkreślić, że rozporządzenie działa bezpośrednio i nie wymaga od polskich władz żadnych dotykowych regulacji prawnych.

Krótko mówiąc

Wszystkie placówki edukacyjne – od przedszkoli i żłobków, przez szkoły podstawowe i średnie, po uczelnie wyższe muszą dostosować procedury ochrony danych osobowych do nowych obowiązków RODO.

RODO 2018 w szkołach – inspektor danych osobowych (IOD)


Przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe przechowują i przetwarzają ogromne ilości danych
o uczniach, nauczycielach oraz innych pracownikach – w tym nr PSESEL i dane o miejscu zamieszkania. Dotychczasowe przepisy określają zasady pracy specjalistów, którzy pełnią rolę administratora bezpieczeństwa danych.


W myśl nowych przepisów RODO 2018 w szkołach musi zostać powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), o czym mówi art. 37 ust. 1 lit. a RODO. Co ważne, przepisy nie narzucają zatrudnienia IOD na stałe i dopuszczają możliwość, aby jeden inspektor obsługiwał jednocześnie do 9 placówek edukacyjnych.

RODO w szkołach - zmiany w umowach

Szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe współpracują z szeregiem przedsiębiorstw, od zewnętrznych firm księgowych, po organizatorów wycieczek lub zajęć dodatkowych. Placówki edukacyjne przekazują im dane osobowe pracowników, uczniów i studentów.

Z tego względu nowe przepisy RODO w szkołach wymagają skontrolowania dotychczasowych umów i wprowadzania koniecznych zmian. Chodzi o doprecyzowanie zapisów dot., m.in.:

  • czasu przechowywania danych osobowych;
  • celu przetwarzania danych osobowych;
  • określenia kategorii osób, których dane dotyczą;
  • zakazu przekazywania informacji innym podmiotom bez uzyskania zgody administratora danych osobowych;
  • przetwarzania niektórych danych tylko za zgodą IOD

Oczywiście wszystkie nowe umowy powinny uwzględniać wyżej wymienione kwestie.

RODO w szkołach zabezpieczenie danych

Nowe przepisy RODO w szkołach nakładają na placówki edukacyjne szereg obowiązków w zakresie zabezpieczenia danych osobowych. Administratorzy będą musieli wdrożyć odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby zapewnić danym stosowny stopień bezpieczeństwa.

Pociąga to za sobą konieczność opracowania oraz wdrożenia procedur w systemie informatycznym szkoły oraz nowych zasad przechowywania dokumentacji papierowej. Ta ostatnia kwestia często jest bagatelizowana, choć spełnienie kryteriów dot. zabezpieczenia tradycyjnych dokumentów wydaje się najłatwiejsze w całej rewolucji RODO.

Biorąc pod uwagę nowe przepisy RODO sekretariaty szkolne, gabinety dyrektorów, pedagogów, działy kadr, dziekanaty oraz inne biura powinny możliwie skutecznie zabezpieczyć dokumentację papierową. Idealnie nadają się do tego metalowe szafy na klucz, które z założenia zapewniają dostęp do danych wyłącznie osobom uprawnionym.

Szafa metalowa model "Jan".

Jedną z najlepszych ofert na rynku są polskie szafy metalowe na zamek firmy Jan Nowak, które spełniają wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Szafy wyróżnia wysoka jakość, funkcjonalność, elegancka stylistyka oraz rozsądna cena. Te trzy argumenty sprawiają, że wiele placówek edukacyjnych wybiera szafy marki Jan Nowak spełniając tym samym wymogi RODO 2018.

Dowiedz się więcej